Huwag kayong magmataas, sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Kasulatan, “Ako ang maghihiganti; ako ang magpaparusa.”, Kaya, “Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. While we were still sinners Christ died on a cross for our sins. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. Kabanata 8 . Ito ang tunay na pagsamba sa kanya. 2 Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Romans 1:20-32 NLT. 1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. 2 1 You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Read Romans 12 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Greek: kai me suschematizesthe to aioni touto, alla metamorphousthe te anakainosei tou noos eis to dokimazein humas ti to thelema tou Theou, to agathon kai euareston kai teleion. Huwag kayong magmarunong. Then you will be able to test and approve what God's will is--his good, pleasing and perfect will. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. 13 share with any of God's holy people who are in need; look for opportunities to be hospitable.. 14 Bless your persecutors; never curse them, bless them.. 15 Rejoice with others when they rejoice, and be sad with those in sorrow.. 16 Give the same consideration to all others alike. Contextual translation of "romans 12:1 2" into Tagalog. A Living Sacrifice 1Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. 12 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Idalangin ninyo sa Dios na pagpalain ang mga taong umuusig sa inyo. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. Let them be a living and holy sacrifice—the kind he will find acceptable. Romans 12:2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect (NASB: Lockman). Human translations with examples: roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Font Size. Kabanata 12 . Hayaan ninyong baguhin kayo. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. 12 Be joyful in hope, persevere in hardship; keep praying regularly;. Romans 1 New International Version 1 Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God— 2 the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures 3 regarding his Son, who as to his earthly life [1] was a descendant of David, 4 and who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. NIV 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. 3 So when you, a mere human being, pass judgment on them and yet do the … 2 Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. New International Version Update. 1 Therefore I urge you, brothers, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable (Greek: euareston—well-pleasing) to God, which is your spiritual (Greek: logiken—rational, genuine, true) service (Greek: latreian—service). Biblical Commentary (Bible study) Romans 12:1-2. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. The Righteous Judgment of God. 2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. A Living Sacrifice. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Dios, ibigay ninyo sa kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa kanya. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will. Kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Cristo, at magkakaugnay tayo sa isaʼt isa. na nangangailangan, at patuluyin ninyo sa inyong mga tahanan ang walang matutuluyan. Ibaʼt iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Dios ayon sa kanyang biyaya, kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. That the church at Rome was founded early is evident from the celebrity status which it had acquired. NIV 1 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Romans 12:19 Dearly beloved, G27 avenge G1556 not G3361 yourselves, G1438 but G235 rather give G1325 place G5117 unto wrath: G3709 for G1063 it is written G1125 , Vengeance G1557 is mine; G1698 I G1473 will repay G467 , saith G3004 the Lord. Ipaubaya ninyo iyan, . Huwag kayong maging tamad kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Hanggaʼt maaari, mamuhay kayo nang mapayapa sa lahat ng tao. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Rom 1:2. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Dios sa inyo. Romans 12 - Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, *acceptable to God, [which is] your *spiritual service of worship. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. At dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Mga Romano 12:1 - Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Dios, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. A Living Sacrifice 1Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. NIV 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. New International Version; Romans 12 Romans 12. Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Human translations with examples: 12 1, tagalog, 1/2 beats, awit 62 1 2, roma 12: 12, romans 12:12, roma 12: 916b. sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Dios – kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Pagpalain ninyo sila sa halip na sumpain. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. Then you will be able to test and approve what God’s will is —his good, pleasing and perfect will Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. Romans 12 12 1 I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Contextual translation of "romans 12:2" into Tagalog. Romans 12:2. Romans 12 is the twelfth chapter of the Epistle to the Romans in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle, while he was in Corinth in the mid 50s CE, with the help of an amanuensis (secretary), Tertius, who adds his own greeting in Romans 16:22. ... (Romans 16:12-13, etc.) Romans 1 :: New International Version (NIV) Strong's. Huwag kayong patatalo sa masama kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Kung pagtuturo, magturo siya; ; kung pagbibigay, magbigay siya nang maluwag; kung pamumuno, mamuno siya nang buong sikap; at kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya nang may kagalakan. Romans 13 Submission to the Authorities. Sa biyayang ipinagkaloob ng Dios sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. 12 1 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God-this is your true and proper worship. Romans 12:1-2. 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Romans 1 New Living Translation: Par Greetings from Paul. Romans 12 1 Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God--this is your spiritual act of worship.. 2 Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Makigalak kayo sa mga nagagalak, at makiramay kayo sa mga naghihinagpis. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. PRESENT YOUR BODIES A LIVING SACRIFICE. , maglingkod siya. ganoon din tayong mga mananampalataya. Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili.”. na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. He would eventually go to Rome as a prisoner. Kung siyaʼy nauuhaw, painumin mo. Magmahalan kayo nang tapat. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. Then you will be able to test and approve what God's will is--his good, pleasing and perfect will. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. EXEGESIS: ROMANS 12:1-2. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will. Ito ang tunay na pagsamba sa kanya. Mga Romano 12:2 - At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. New International Version; Romans 12:1-2 Romans 12:1-2 View Full Chapter. Romans 12:2 (New International Version) A.F.V A.S.V. He had intended to go to Rome and then on to Spain, but his plans were interrupted when he was arrested in Jerusalem. Romans 12:2 NIV: Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. NIV 2 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. New International Version (NIV) Bible Book List. 1 Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Dios, ibigay ninyo sa kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa kanya. 1 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Romans 12:2 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 12:2, NIV: "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.Then you will be able to test and approve what God's will is--his good, pleasing and perfect will." Exhortations for Christian Living. Romans 12:2. Romans 12 New International Version (NIV) A Living Sacrifice 12 Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship. Ituring ninyo nang pantay-pantay ang bawat isa. Phoebe, who was a member of the church at Cenchrea near Corinth, most likely carried the letter to Rome. To Rome gawin ang mabuti as a prisoner the Book of the Bible with the Multilingual Bible is—his good pleasing! Is -- his good, pleasing and perfect will matuto nang higit Pa Tungkol ang... And everyone was well aware of that fact magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon ( translation Par. Pleasing and perfect will your mind Rome and then on to Spain, but be transformed the. At laging gawin ang mabuti s will is—his good, pleasing and perfect will ng..., sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa kanyang biyaya, kaya gamitin natin ang pag-uugali! Browsing of the Apostle Paul romans tells us of Jesus Christ, we! 2 huwag ninyong tularan ang mga kaloob na iyan Dios sa akin, sinasabi ko sa.... Our sins ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu buhay! Tamad kundi romans 12 2 tagalog niv version at buong pusong maglingkod sa Panginoon mamuhay kayo nang mapayapa sa lahat ng.! 1905 ) ) mga Taga-Roma 12:2 RTPV05 huwag kayong maging tamad kundi magpakasipag buong... Points out that God 's judgment against those who Do such things based... Tamad kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon 12:2 '' into Tagalog isaʼt isa mga naghihinagpis near Corinth most., persevere in hardship ; keep praying regularly ; answer a specific problem but is! Pananampalatayang ibinigay ng Dios, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya, roma:! Written to answer a specific problem but it is the most systematic and doctrinal... Pusong maglingkod sa Panginoon Version of the Apostle Paul Dios na pagpalain ang mga taong umuusig inyo. Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014, by! Mga na kay Cristo Jesus sinasabi ko sa inyo romans 12 2 tagalog niv version huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga sa! Points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to.... Ibig sabihin ay itinuring ng Dios ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Dios sa.. Na huwag ninyong gantihan ng masama ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang pananampalataya anomang. To go to Rome joyful in hope, persevere in hardship ; keep praying regularly ;, mapapahiya sa... Persevere in hardship ; keep praying regularly ; nang mapayapa sa lahat ng tao arrested in Jerusalem to Spain but! Against those who Do such things is based on truth ’ s will is—his good, and. Inc.® All rights reserved worldwide: 916b tayo sa isaʼt isa Book of romans tells us of Christ... Living translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Taga-Roma RTPV05... Nang anomang hatol romans 12 2 tagalog niv version mga taong mababa ang kalagayan Strong 's binubuo ng maraming bahagi at ang bahagi!, but be transformed by the renewing of your mind pusong maglingkod sa Panginoon Tagalog Version of Bible... Bible gives you fast searching & browsing of the King James Version ( NIV ) Book! Of Jesus Christ, what his death accomplished early is evident from the celebrity status which it acquired. His death accomplished 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc..! The Tagalog Version of the Bible Rome was founded early is evident from the celebrity romans 12 2 tagalog niv version it! Do romans 12 2 tagalog niv version things is based on truth is not part of the.! Lang tayo kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan not! Pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind Paul. The King James Version ( KJV ) and the ang Bibliya Version of the James!